Tillgänglighet

Etage jobbar med tillgänglighet, bemötande och service för personer med funktionsnedsättning.

Rullstol

TILLGÄNGLIGHET, BEMÖTANDE OCH SERVICE

Vi på Etage har inlett ett samarbete med Handiscover för att bli bättre på tillgänglighet i vårt center samt bemötandet och service för personer med funktionsnedsättning.

Ca 20% av vår befolkning har någon typ av funktionsnedsättning och är en stor del av våra potentiella kunder. Med bättre tillgänglighet vill vi nå ut till personer med funktionsnedsättning på ett bättre sätt och därmed ge bättre service.

Tillgänglighet på Etage


Handiscover

Rullstol