TILLGÄNGLIGHET

Etage har inlett ett samarbete med Handiscover för att bli bättre på tillgänglighet, bemötandet och service för personer med funktionsnedsättning.

TILLGÄNGLIGHET, BEMÖTANDE OCH SERVICE

Etage jobbar med tillgänglighet, bemötande och service för personer med funktionsnedsättning.

Vi på Etage har inlett ett samarbete med Handiscover för att bli bättre på tillgänglighet i vårt center samt bemötandet och service för personer med funktionsnedsättning.

I samband med detta har vi även haft en föreläsning med Fatmir, som är blind där han berättade om vad han möter när han är på en shoppingtur tex. Här fick butikerna ta del av denna information, vad man kan tänka på osv. Visste du tex att 5:an på kortmaskinerna är utmärkta så att en person med synnedsättning lättare kan utgå från den för att slå sin kod.

Ca 20% av vår befolkning har någon typ av funktionsnedsättning och är en stor del av våra potentiella kunder. Det kan vara allt från synnedsättning, hörselnedsättning, svårt att gå ex. Med bättre tillgänglighet vill vi nå ut till personer med funktionsnedsättning på ett bättre sätt och därmed ge bättre service.

Exempel åtgärder: Lägre sittande krokar, hylla vid handfat, elöppnare handikappstoalett plan 1.

Läs mer om tillgängligheten på Etage


Handiscover