Meny
 

Vill du synas på Etage?

Etage hyr ut eventyta där du tillfälligt kan sälja eller marknadsföra varor och tjänster. Under 2014 hade Etage 2,5 miljoner besökare så varför inte ta del av kundströmmen?

eventyta torgplats etage

Etage hyr ut eventyta där du tillfälligt kan sälja eller marknadsföra varor och tjänster.

 

EVENTYTOR 2015

 

Yta 1 Huvudentré, scenen (6m x 5m)

Yta 3 Huvudentré, framför dammen vid Deichmann (3m x 2m) 

Yta 4 Huvudentré, framför dammen vid Cervera (3m x 2m)

Yta 5 Huvudentré, till vänster om entrén (3m x 2m)

Yta 6 Plan 2 mellan Eat och Albrekts Guld (3m x 5m)

Yta 7 Utomhus vid huvudentrén till höger

 

För priser samt bokning kontakta:

Marie Newsome

telefon 0520-47 25 52

marie.newsome@olavthon.se