Meny
 

Vill du synas på Etage?

Etage hyr ut eventyta där du tillfälligt kan sälja eller marknadsföra varor och tjänster. Under 2019 hade Etage 2,5 miljoner besökare så varför inte ta del av kundströmmen?

Etage hyr ut eventyta där du tillfälligt kan sälja eller marknadsföra varor och tjänster.

 

EVENTYTOR 2020

 Yta 1 Huvudentré, scenen (6m x 5m)

Yta 2 Huvudentré, framför dammen vid Deichmann (3m x 2m) 

Yta 3 Huvudentré, framför dammen vid Cervera (3m x 2m)

Yta 4 Huvudentré, till vänster om entrén (3m x 2m)

Yta 5 Utomhus vid huvudentrén till höger

Yta 6 Plan 2 mellan Eat Restaurang och Albrekts Guld (3m x 5m)

 

För priser samt bokning kontakta:

Marie Newsome

telefon 0520-47 25 52

marie.newsome@olavthon.se